Úvod

best web directories

best free templates

Kontakty
Budeme pořádat také tématické výukové semináře, ať už jednodenní, víkendové, nebo týdenní. Semináře budou věnovány jak úplným laikům, tak zájemcům o sportovní kynologii se zaměřením na stopy, poslušnost, či obrany.

Semináře budou probíhat pod vedením dlouholetých úspěšných cvičitelů, reprezentantů ČR, plánujeme také spolupráci s dalšími kolegy "z brandže", především figuramty.

images/zari.jpg